آرایشی فیدا

01.

قوانین وبسایت

حفظ و محرمانگی اطلاعات کاربران

 فیدا معتقد است اصول حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران بسیار مهم و حساس است. در این سند اصول محرمانگی اطلاعات  نیل  و نیز راهکارهای  نیل  برای حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران سایت  نیل  توضیح داده شده است.

02.

محتویات این سند

ین سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی ای است که فیدا از کاربران سایت جمع آوری می کند و نیز نحوه استفاده فیدا از این اطلاعات. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران فیدا را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.
این سند به مواردی که در اختیار فیدا نیست و فیدا هیچ کنترلی بر آن ها ندارد نمی پردازد. شرکت های مشتری خدمات فیدا و افراد ثالثی که در استخدام فیدا نیستند و همچنین اطلاعات ثبت شده در Whois نام دامنه کاربر از جمله این موارد هستند.
این سند حاوی قوانین خرید از وبسایت است . و حقوق خریدار و فروشنده را در برابر هم توضیح میدهد.

صفحه اصلی فیدا

03.

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

شما با ثبت نام و ارسال فرمهای سفارش و پشتیبانی در سایت فیدا اطلاعات خصوصی خود از قبیل نام، نشانی، نشانی الکترونیک و … را در اختیار فیدا قرار می دهید.
پس از ورود به سایت فیدا شما یک کاربر ناشناخته نیستید و اطلاعات مربوط به استفاده شما از خدمات فیدا نگهداری می گردد. این اطلاعات شامل سفارشات و تراکنشها، سرویسهای مورد استفاده، اطلاعات فردی و مانند آن بوده ولی محدود به این موارد نیست.

· فیدا کلیه تراکنش های شما از جمله تراکنش های مالی را جمع آوری و نگهداری می کند.

· فیدا به صورت خودکار پس از ورود شما به سایت فیدا اطلاعاتی از قبیل IP شما، اطلاعات کوکی های فیدا و صفحاتی که مشاهده می کنید را جمع آوری و نگهداری می کند.

· فیدا از این اطلاعات در راستای بعضی از مقاصد از قبیل ارتقاء خدمات فیدا ، تهیه محتوای مناسب، برنامه های تبلیغاتی و مانند آن استفاده می کند.

· فیدا اطلاعات شما را اجاره نمی دهد، نمی فروشد و به اشتراک نمی گذارد.